Новини

Головна » Новини   

Наказ про організоване завершення 2019-2020 н.р. та проведення підсумкового оцінювання

    

УКРАЇНА

ГАЙСИННСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ

НАКАЗ


07 травня  2020 року                      с. Степашки                                № 23

Про організоване завершення

2019-2020 навчального року

та проведення підсумкового оцінювання

 Відповідно до частин третьої та четвертої статті 10 Закону України «Про повну загальну середню освіту», пункту 6 розділу IV Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року № 1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року за /№ 8/32979, наказу Міністерства освіти і науки України від 30 березня 2020 року № 463 «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році», на виконання Постанов Кабінету міністрів від 22.04.2020 «Щодо продовження карантину до 11 травня», від 04.05.2020 № 343 «Щодо продовження карантину до 22 травня», листа МОН України 1/9-213 від 16.04.2020  року «Щодо проведення підсумкового оцінювання та організованого  завершення  2019-2020  навчального року»,  рекомендацій прес-служби МОН України, в.о. міністра освіти і науки України Л. Мандзій, Департаменту освіти і науки Вінницької облдержадміністрації, рішення педагогічної ради закладу освіти протокол №8 від 04.05.2020, у зв’язку з епідеміологічною ситуацією, що склалася в Україні, та з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19),

 НАКАЗУЮ:

1. Завершити навчальні заняття 29 травня 2020 року, дистанційно здійснити семестрове та річне оцінювання.

2. Усім вчителям закладу освіти:

2.1. Здійснити підсумкове оцінювання у 2019-2020 навчальному році з урахуванням результатів очного навчання у І семестрі, січні-березні 2020 року та результатів дистанційного навчання в період карантинних обмежень, використовуючи різні технічні засоби, в тому числі інтернет та телефонний зв’язок. Проведення для учнів будь-яких додаткових випробувань наприкінці навчального року, як «дистанційних перевірочних робіт, усних опитувань», не передбачено чинним законодавством.

2.2. Спланувати кількість та обсяг завдань та контрольних заходів, враховуючи принцип здоров’язбереження, запобігаючи перевантаженню учнів.

2.3 Забезпечити всім учням доступ до підсумкових навчальних матеріалів та завдань шляхом використання різних засобів обміну інформацією;

2.4. Організувати проведення окремих дистанційних консультацій для учнів, які хворіють або перебувають у режимі самоізоляції.

2.5. Оцінювання результатів навчальної діяльності здійснювати у синхронному або асинхронному режимі; підсумкову оцінку за семестр виставити з урахуванням результатів поточного, тематичного оцінювання, оцінювання різних видів мовленнєвої діяльності, отриманих учнями під час дистанційного навчання та до його початку.

2.6. Учнів, які не мають результатів поточного оцінювання з об’єктивних причин, оцінити за результатами проведення підсумкової контрольної роботи.

2.7. Результати оцінювання навчальних досягнень повідомляти учням в індивідуальному порядку шляхом використання одного із засобів зв’язку (електронної пошти, смс-повідомлення, повідомлення в одному з месенджерів, повідомлення по телефону тощо); не допускати оприлюднення списку оцінок для всього класу.

2.8. При оцінюванні учнів в умовах дистанційного навчання забезпечити зворотній зв’язку вчителя з учнями.

2.9. Тематичні та семестрові підсумкові роботи, які було проведено в умовах дистанційного навчання під час карантину, записати в класний журнал.

2.10. Для учнів 1-2-х класів початкової школи застосувати формувальне та підсумкове оцінювання; учнів 3-4-х класів, учнів базової та профільної школи застосувати  поточне, формувальне та підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання;

2.11. Відповідно до розпорядження КМУ від 25 березня 2020 року №338 «Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації», листа МОН від 23 березня 2020 року № 1/9-173 «Щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину» навчально-польові збори провести дистанційно. Враховуючи те, що Програма 3-денних НПЗ передбачає практичне виконання контрольних нормативів, у зв’язку із карантинними заходами здобувачі освіти 11-х класів не в змозі у повному обсязі виконати практичну частину контрольних нормативів, тому оцінювання теоретичних знань провести у вигляді тестів, які розміщаються на порталі «На урок» де здобувачі освіти опрацьовують завдання.

2.12. Виставити річні оцінки у класні журнали у період не пізніше 6 робочих днів після завершення ІІ семестру (відповідно до наказу про структуру 2019-2020 навчального року) та можливості фізичного повернення педагогічних працівників до приміщень закладу освіти.

2.13. Оцінювати знання учнів з фізичної культури враховуючи як знання теоретичного матеріалу так і практичної частини.

2.14. Завершити оформлення шкільної документації, зокрема заповнення класних журналів, після прийняття Урядом рішення щодо послаблення карантинних обмежень.

2.15. Організувати на початку 2020-2021 навчального року в 2-11-х класах проведення вхідного оцінювання учнів з метою діагностування рівня навчальних досягнень учнів за попередній рік та планування подальшої роботи із систематизації, узагальнення та закріплення навчального матеріалу, що вивчався учнями дистанційно.

2.16. Передбачити під час календарно-тематичного планування на 2020-2021 навчальний рік суттєве збільшення навчального часу на узагальнення та закріплення навчального матеріалу за попередній рік.

3.Учителям 1-2 – х класів НУШ:

3.1. Застосувати формувальне та підсумкове (завершальне) оцінювання, яке здійснити шляхом спостереження за поведінкою учнів у різних видах діяльності та відстеження динаміки успішності виконання ними навчальних завдань.

3.2. Завершальне підсумкове оцінювання здійснити шляхом заповнення свідоцтва досягнень учнів за результатами виконаних ними робіт та спостережень.

3.3. Заповнити другу частину свідоцтва досягнень, що складається з оцінювання предметних компетентностей до 29 травня.

3.4. При здійсненні формувального оцінювання орієнтуватися на обов’язкові результати навчання та компетентності учнів початкової школи, визначені Державним стандартом початкової освіти і очікувані результати, зазначені в освітній програмі.

4. Учителям, які здійснюють навчання за індивідуальною формою (педагогічний патронаж) в учнів 7 і 9 класів підсумкове оцінювання здійснити з використанням технологій дистанційного навчання за процедурами, аналогічними до тих, що вище.

5. Класним керівникам:

5.1. Учням 1-8, 10 класів, які не планують навчатися в іншому закладі освіти, надіслати копії свідоцтв досягнень, табелів навчальних досягнень учнів електронною поштою або в інший спосіб, з подальшим врученням оригіналу документа у вересні 2020-2021 навчального року.

5.2. Заздалегідь повідомити учнів та їх батьків про способи оцінювання та канал зв’язку, який буде використовуватись учителем і учнями одного класу;

5.3. До 11 травня 2020 року надіслати учням свого класу графік проведення підсумкових контрольних робіт, у якому буде зазначатися: форма та вид роботи з кожного навчального предмета; необхідні для цього ресурси; дата та тривалість проведення (для синхронного режиму); дата та час розміщення завдань, кінцевий термін та спосіб їх подання (для асинхронного режиму).

6. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Косенко Р.М.:

6.1. Узагальнити розроблений гнучкий графік проведення підсумкових контрольних робіт за ІІ семестр для учнів 3-9, 10-11 класів, загальна тривалість якого має становити не менше двох тижнів (згідно додатку 1).

6.2. Розробити до 25.05.2020 року графік видачі випускникам 9-х класів свідоцтв про здобуття базової середньої освіти з урахуванням необхідності дотримання протиепідеміологічних вимог.

6.3. Розробити гнучкий графік проведення дистанційних консультацій для учнів 11-х класів щодо підготовки до ЗНО – 2020 за пропозиціями педагогів, що викладають в цих класах (згідно додатку 2).

6.4. Здійснити аналіз навчальних досягнень учнів за ІІ семестр та 2019-2020 навчальний рік.

7. Завершити оформлення документів про освіту до 15.06.2020:

-  свідоцтв про здобуття базової, середньої освіти (відповідальна заступник директора з навчально-виховної  роботи Косенко Р.М.);

-   табелів навчальних досягнень учнів (відповідальні класні керівники 3-11 класів).

8. Забезпечити явку учнів 11 класу для проходження держаної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання. (Дата проведення буде уточнена додатково).

9. Прийняти до 01.07.2020 року педагогічною радою рішення про переведення учнів закладу загальної середньої освіти до наступного класу та випуск.

10. Перевести до наступного класу учнів, які з різних причин не були охоплені дистанційним навчанням у період карантину та не мають результатів поточного оцінювання з об’єктивних причин, загальна тривалість якого має становити не менше двох тижнів.

11. Завершити навчальний рік до 01 липня 2020 року.

12. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

  

 Директор школи                                    І.П. Панченко

 

 

 Продовження тексту новини13.05.2020 | Aдмін

Вернутись назад