Нормативні документи, якими керується заклад освіти

Головна » Нормативні документи, якими керується заклад освіти   

                             Закон України «Про освіту» (від 05.09.2017 № 2145-VIII) URL: https://urst.com.ua/act/pro_osvitu; 

                            Закон України «Про повну загальну середню освіту» (від 16.01.2020 р. № 463-IX) URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20;

                            Закон України «Про внесення змін до деяких законів України в сфері освіти щодо врегулювання окремих питань освітньої діяльності в умовах воєнного стану» (від 19.06.2022 р. № 2315-IX) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2315-20#Text;

                            Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (від 25.04.2019 р.  № 2704-VIIIURL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19#Text;

                            Постанова Кабінету Міністрів України «Про початок навчального року під час воєнного стану в Україні» (від 28.07.2023 р. № 782) URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-pochatok-navchalnoho-roku-pid-chas-voiennoho-stanu-v-ukraini-i280723-782;

                            Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року» (від 14.12.2016 р. № 988-р) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-%D1%80#Text;

                            Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення рекомендацій щодо викладення інформації суб’єктами владних повноважень у форматах, що забезпечують доступність її сприйняття» (від 17.11.2023 р. № 1046-р) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1046-2023-%D1%80#Text;

                            Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти» (наказ МОЗ України від 25.09.2020  № 2205) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1111-20,

    Про реалізацію інноваційного освітнього  проєкту всеукраїнського рівня за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти». Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.04.2021р. № 406. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-realizaciyu-innovacijnogo-osvitnogo-proyektu-vseukrayinskogo-rivnya-za-temoyu-rozroblennya-i-vprovadzhennya-navchalno-metodichnogo-zabezpechennya-dlya-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-v-umovah-realizaciyi-

    Про розширення бази реалізації інноваційного освітнього проєкту за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти. Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.09.2021. № 1032. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-rozshirennya-bazi-realizaciyi-innovacijnogo-osvitnogo-proektu-vseukrayinskogo-rivnya-za-temoyu-rozroblennya-i-vprovadzhennya-navchalno-metodichnogo-zabezpechennya-dlya-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti