Звіт директора школи про свою діяльність

Головна » Звіт директора школи про свою діяльність   

 

 

 

ЗВІТНА ДОПОВІДЬ ДИРЕКТОРА ШКОЛИ ПАНЧЕНКО І.П.

ПРО СВОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ В 2019-2020 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

ПЕРЕД ПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ, УЧНЯМИ, БАТЬКАМИ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ

 

 

 

 І. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

Закінчився навчальний рік, тому звітні збори, які вже стали традиційними – це час підведення певних підсумків у роботі колективу школи, учнів та й безпосередньо директора на посаді протягом 2019-2020н.р..

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» від 28 січня 2005 р. № 55 ми проводимо загальні збори. Для проведення зборів, ми керуємося діючим Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 778 (із змінами), Примірним положенням про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005 р. № 178.
            Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалась Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

У 2019-2020 н.р. педагогічний колектив та адміністрація школи працювали відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Декларації прав дитини, Концепції національного виховання, Національної доктрини розвитку освіти, указів  Президента України, рішень Уряду України, нормативних документів Міністерства освіти і науки України, Нових державних стандартів освіти, розпорядчих документів місцевих органів управління всіх рівнів з питань освіти та виховання; правил і норм охорони праці, техніки безпеки.

ІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОЇ ОСВІТИ

 Виконуючи Закон України «Про освіту»,  станом на 01.09.2019 навчанням було охоплено 75 учнів шкільного віку. Укомплектовано 9 класів, середня наповненість – 8 учнів. 4 учні 7-го класу, 3 учні 9–го класу працювали за індивідуальними планами навчання у зв’язку з недостатньою наповненістю класів. Закінчили  2019-2020 н. р. 76 учнів. За рік прибув 1 учень, не вибуло жодного. На сьогодні навчаються 3 учнів-переселенців із сходу України. Випускаються зі школи 6 учнів 11 класу та 3 учнів 9-го класу, котрі продовжать навчання  в інших закладах освіти. У результаті співпраці з дитячим садком 10 дітей цього року зараховані до 1-го класу.

Учнів, що перебувають на обліку особливого контролю педагогічного колективу немає.

Сиріт – 0;

Напівсиріт – 1;

Постраждалих від Чорнобильської катастрофи - 50;

Дітей-інвалідів – 3;                                                          

З багатодітних сімей - 16;

З неблагополучних сімей – 1;

Виховуються в неповних сім’ях – 12;

Кількість дітей-переселенців із зони АТО – 4;

Кількість дітей, батьки яких були мобілізовані – 4.

Забезпеченість підручниками становила 98%.

Гарячим харчуванням були охоплені всі учні 1-4 класів школи за рахунок коштів відділу освіти (виділені Гайсинською районною радою) і батьківської благодійної допомоги у вигляді харчових продуктів. Також за допомогою батьків було організовано харчування більшості дітей 5-11 класів.

Педагогічний колектив продовжив працювати над реалізацією методичної  теми «Формування і розвиток особистості учнів на основі оновлення змісту освіти та виховання, впровадження інноваційних технологій, гуманізації, індивідуалізації навчально-виховного процесу». Робота над означеною темою значно активізувала діяльність всіх методичних підрозділів школи, кожного члена педагогічного колективу та в цілому підвищила ефективність навчально-виховного процесу.

На сьогодні в закладі освіти працює 18 вчителів, з них: 2 знаходяться у відпустці по догляду за дитиною, 6 доїжджають до місця роботи. В школі працює 1 бібліотекар.

Вищу освіту мають – 16 вчителів, середню спеціальну освіту – 1, незакінчену вищу освіту – 1.

Розподіл за кваліфікаційними категоріями:

     Вища категорія – 1 вчитель;

     І категорія – 7 вчителів;

     ІІ категорія – 5 вчителів;

     Спеціаліст – 3;

     Не мають категорії (встановлені розряди) – 2;

     Бібліотекар – 1.

Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність та інші характеристики.

Всі вчителі вчасно проходять курсову перепідготовку, атестацію.

Важлива увага приділялася підготовці кадрів до впровадження у 1 та 2 класах НУШ, зокрема, вчителі початкових класів Котик Наталія Платонівна та Шестопал Ярославна Василівна пройшли курси та отримали відповідні сертифікати, вчитель англійської мови Скалецька Світлана Андріївна та заступник директора Косенко Раїса Миколаївна закінчили навчання у липні-серпні 2018 р, директор школи Панченко Ірина Петрівна у грудні 2018 року.

Атестувалися в 2019-2020 н.р. 4 вчителя. Атестаційна комісія прийняла такі рішення:

1.      Порушити клопотання перед атестаційною комісією відділу освіти Гайсинської районної державної адміністрації про продовження на 5 років строк дії кваліфікаційної категорії вчительці англійської мови СКАЛЕЦЬКІЙ Світлані Андріївні, яка за результатами атестації визнана такою, що відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії  «Спеціаліст вищої категорії».

2.      Продовжити на 5 років строк дії кваліфікаційної категорії вчительці початкових класів, КОТИК Наталії Платонівні, яка за результатами атестації визнана такою, що відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст першої категорії».

3.      Продовжити на 5 років строк дії кваліфікаційної категорії вчительці зарубіжної літератури ПІДЛУЖНЯК Надії Петрівні, яка за результатами атестації визнана такою, що відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст першої категорії».

4.      Продовжити на 5 років строк дії кваліфікаційної категорії вчителю фізики та інформатики, астрономії, економіки ПРОВОРОЦЬКОМУ Сергію Олексійовичу, який за результатами атестації визнаний таким, що відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії  «Спеціаліст другої категорії».

Районна атестаційна комісія відділу освіти Гайсинської районної державної адміністрації про продовжила на 5 років строк дії кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії» вчительці англійської мови СКАЛЕЦЬКІЙ Світлані Андріївні.

Всі вчителі охоплені самоосвітньою роботою, участю в районних предметних семінарах, шкільних методичних об’єднань.

Час диктує все нові і нові вимоги до вчителя, тому доречним зараз є вміння працювати з комп’ютером, оргтехнікою. 95 % педагогів школи володіють навичками користувача ПК на різних рівнях.  Сьогодні вчитель, який не володіє навичками роботи на комп’ютері та не використовує їх у своїй діяльності, не  відповідає освітнім вимогам, та не зможе ефективно забезпечувати освітній процес з учнями. Адміністрація школи показує приклад усім вчителям - не тільки директор, а й заступник, педагог-організатор непогано володіють навичками роботи з оргтехнікою, яка розміщена у їх кабінетах та використовується для адміністративної роботи. Школа забезпечена безпровідним інтернет-зв’язком.

Школа – другий дім. Ми намагаємось, щоб наша будівля і приміщення школи були привабливими, затишними, де були б створені всі умови для отримання гідної освіти і виховання в дусі вимог сучасного життя. Основною метою нашої роботи є створення освітнього простору, який стимулює високу якість навчання і розвиток потенційних можливостей учнів.

 

 

 

 ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

 

 

 У школі створено всі умови щодо дотримання пріоритетних реформ освітнього процесу.

Структура навчального року:

-         І семестр – з 1 вересня по 29 грудня 2019 року;

-         ІІ семестр – з 13 січня по 29 травня 2020 року.

Канікули

 осінні - з 28.10. 2019  по 03.11.2019.

 зимові - з 30.12.2019 по 12.01.2020.

 весняні - з 23.03.2020 по 29.03.2020.

Режим дня  та розклад уроків складений з дотримання  санітарно - гігієнічних вимог:

   1 урок – 8.30 – 9.15 год.;

   2 урок – 9.25 – 10.10 год.;

   3 урок – 10.30 – 11.15 год.;

   4 урок – 11.35 – 12.20 год.;

   5 урок – 12.30 – 13.15 год.;

   6 урок – 13.25 – 14.10 год.;

   7 урок  – 14.20 – 15.05 год..

Суттєві зміни у навчальний процес внесли карантинні заходи. Введення карантину заставило педагогів по-іншому, а саме дистанційно вибудовувати весь навчальний процес. Viber,  messenger, facebook, мобільний зв'язок з батьками, рекомендації перегляду  відео уроків  на YouTube (зокрема, телеканалу «Київ»), zoom-конференції,  тестові завдання https://naurok.com.ua/test, http://interactive.ranok.com.ua та інші онлайн-платформи, електронна пошта стали невід’ємною частиною спілкування з учнями. Це був складний період для всіх учасників навчально-виховного процесу і для учнів, і для батьків, і для вчителів.

Відповідно наказу Міністерства освіти і науки України від 30 березня 2020 року № 463 «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році», рішенням педагогічної  ради /протокол № 8 від 07.05.2020р. / було ухвалено не проводити ДПА в 4 і 9 класах у 2019/2020 навчальному році.

Учні 11 будуть проходити ДПА у формі ЗНО відповідно рішень і графіку МОН України та санітарно-епідеміологічної ситуації в державі.

Навчальні плани розроблені згідно з Типовими навчальними планами, затвердженими наказами МОН України з урахуванням у варіативній складовій інтересів та потреб учнів. Календарно-тематичне планування вчителі школи складали самостійно. Уся ділова документація велась із дотриманням Закону України «Про мови»,  згідно з нормативно-правовою базою за номенклатурою справ та новою Інструкцією, затвердженої наказом по школі від 18 грудня   2018      року № №105 «Про затвердження Інструкції з діловодства СЗШ І-ІІІ ст. с. Степашки», розробленої відповідно Інструкції з  діловодства  у закладах загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 25 червня 2018 року №676, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2018 р. за №1028/32480.

Недоліки у веденні класних журналів відображені в наказах та аналітичних довідках, які розглядались впродовж року на інструктивно-методичних нарадах. Програмами вчителі  забезпечені повністю. Більшість учителів зареєстровані на фахових платформах («Освіторія», «Всеосвіта», «На урок», сайті «КВЗН «ВАНО» та ін.).

 Забезпечення освітніх стандартів здійснювалося згідно з робочим  навчальним планом. Сумарне навантаження відповідає допустимим санітарно-гігієнічним нормам вікового складу учнів.

 Навчальний матеріал викладався відповідно до календарних планів з дотриманням кількості годин, призначених програмою на кожну тему (враховуючи ущільнення навчального матеріалу). Календарні плани , за якими здійснювалося навчання, було складено у відповідності до вимог Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Типових навчальних планів». Графік контрольних робіт виконано. Кількість годин, відведених на вивчення програмного матеріалу, які заплановані, співпадала з кількістю фактично проведених уроків. Обов’язковий мінімум практичних, самостійних та  контрольних робіт, уроків позакласного читання, робіт із зв’язного мовлення виконано в усіх 1-4 класах.

Кадрове забезпечення навчального плану 100%. Методичне забезпечення достатнє.

 

 

 

 ІV. РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ОСВІТНЬГО ПРОЦЕСУ

Підсумки 2019-2020 н.р. показують, що педагогічний колектив школи достатньо ефективно реалізував свої цілі та завдання.

Ефективність навчального процесу у 2019-2020 н.р. забезпечували такі складові:

- наступність між початковою, середньою та старшою ланкою навчання;

- корекційне спрямування навчально-виховного процесу;

- практичний характер навчальної діяльності;

- індивідуалізація та диференціація навчання;

- інтегрований зміст навчання.

Відповідно до Освітньої програми закладу на 2019-2020 н.р., її складової - навчального плану, в школі здійснювалось вивчення з учнями 1-11 класів предметів базових освітніх галузей відповідно до нових Державних стандартів початкової та базової освіти, Державного стандарту загальної середньої освіти.

Учні школи в основному засвоїли навчальні предмети відповідно до навчальних планів і програм.

З 76 учнів не оцінюються учні 1 і 2 класів - 19 учнів.

Період

Кількість учнів на 5.09

Кількість учнів на кінець навчального періоду

Прибуло учнів

Вибуло учнів

Поч.. рівень знань

Високий і достатній рівень

Висо-кий рівень знань

Неатестовані учні

Всьо-го

В ме-жах

села

Всьо-

го

В ме-жах

села

Учнів

Учнів

Учнів

Всього

Через пропу

ски

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

Підсумки  за 2019-2020 н.р.

75/56 (оцінюється)

76/57

1

0

0

0

2

3

26

46

1

2

0

0

З 57 учнів, що оцінюються, високий рівень навчання мають 1 , що становить 2% від загальної кількості учнів, що оцінюються (в минулому році – 4%).

За підсумками  навчального року нагороджена Похвальним листом Міністерства освіти і науки України учениця 4-го класу – Бавіна Крістіна (в минулому році – 2 учениці).

Далі маємо такі результати навчальних досягнень учнів школи за рік:

-       відмінників – 1 учень – 2% /в минулому навчальному році було 4%/;

-       на достатній і високий рівень навчається 26 учнів із 57, що становить 46%  /проти минулого року - 42/;

-       на достатній і середній рівень – 28 учнів – 49% /минулого року 28 учнів -  49% /;

-       на початковий рівень – 2 учнів, що становить 4% /минулого року 3 учнів - 5 % /;

Якісний показник навчання становить – 46% /минулого року – 46% /.

Отже, адміністрації школи необхідно звернути увагу на підвищення рівня якісного показника освіти, на недопустимість завищення оцінок у випускних класах під час державної підсумкової атестації.

Аналіз результатів районних олімпіад

Результати ІІ районного туру Всеукраїнських учнівських олімпіад  задовільні: загальне місце –15 (в минулому навчальному році - 20), більшість предметів – 10-19 місця. 

 

2019-2020 н.р.

Назва учнівських олімпіад

 

українська мова

російська мова

математика

фізика

історія

хімія

іноземна мова (англ.)

біологія

географія

астрономія

економіка

екологія

інформатика

І.Т.

Трудове

польська мова

право

Кількість балів

Місце

К-сть призових місць

XIV

VIII

XV

XIX

IX

IV

X

XVI

IX

   

VIII

 

XIII

XXIV

 

XV

343

15

-

В порівнянні з минулим роком результати олімпіад кращі.

2018-2019 н.р. Назва учнівських олімпіад 

українська мова

російська мова

математика

фізика

історія

хімія

іноземна мова (англ.)

біологія

географія

астрономія

економіка

екологія

інформатика

І.Т.

Трудове

право

Кількість балів

Місце

К-сть призових місць

XII

XVI

X

XXIX

X

XXIX

XXV

XIV

XIII

XV

XIV

XIX

 

XXVII

 

 

XXVII

291

20

-

 

Аналіз роботи гуртків

На жаль, малопродуктивною залишається робота предметних гуртків, про що свідчать середні результати районних олімпіад.

Аналіз роботи вчителів над підвищенням освітнього рівня учнів, над виявленням обдарованих та здібних дітей.

Якісні знання дітям дають вчителі: Плазій Л.Г., Олійник Н.М., Котик Н.П. (початкові класи), Косенко Р.М. (хімія та біологія), Войтенко Г.В. (українська мова та література), Казьмірук І.Г. (укр. мова  та літ., російська мова та зарубіжна література), Кубенко Л.М. (географія та біологія), Скалецька С.А. (англійська мова), Шевчук А.Б.(громадянська освіта), Іванченко-Войтенко А.О. (фізична культура).

Учні школи взяли участь:

у  ІХ Міжнародному мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т.Г.Шевченка, однак результати невисокі.

у Міжнародному конкурсі імені П.Яцика, зокрема учениця 11 класу Юрчик Аліна отримала диплом ІІІ ступеня (вчитель Войтенко Г.В.).

у  Х всеукраїнській грі з англійської мови «PUZZLE-2020» (12 учасників отримали сертифікати про участь, вчитель Скалецька С.А.)

 Педагогічний колектив школи впроваджував в освітній процес інноваційні педагогічні технології: інтерактивне, інтегроване, особистісно-зорієнтоване навчання, виховання; вдосконалював форми та методи диференціації, індивідуалізації навчально-виховного процесу. В основу педагогічної діяльності вчителів, вихователів школи покладено педагогіку співпраці, яка базується на принципах гуманізму, демократизму, поваги до особистості дитини.  Зокрема, добре презентували свою роботи вчителі МО початкових класів.

Серед інноваційних напрямків діяльності колективу – впровадження НУШ (за програмою авторського колективу під керівництвом Шияна Р.Б.), яка передбачає: ранкові зустрічі, котрі розпочинали день, допомагали налаштуватись на робочий лад; інтеграцію предметів; модельне навчання за тематичними тижнями; «Шість цеглинок»  та Lego-конструктор. А також вчителі дотримувались здоров’язбережувального освітнього процесу, який включає: фізичне виховання, превентивне виховання.

Актуальною проблемою навчального процесу в 2019-2020 н.р.  було формування позитивної мотивації учнів до навчальної діяльності. Саме тому педагогічний колектив наполегливо працював над оптимізацією освітнього процесу на основі поєднання традиційних та інноваційних технологій. Цей напрямок роботи, як показують результати навчальних досягнень учнів, сприяє розвитку пізнавального інтересу учнів до навчання та формуванню у них життєвих компетентностей на основі успішного опанування навчальним матеріалом.

Завдання, які були поставлені перед педагогічним колективом на початку минулого навчального року  в основному виконані.

Поряд із позитивними показниками слід відзначити, що не всі резерви підвищення якості навчально-виховного процесу використані на 100 %. Не мала належної ефективності ро­бота зі здібними дітьми, неефективно використову­валися сучасні інноваційні методи навчання, низький рівень науково-дослідницької роботи, про що свід­чать відсутність призових місць в районних олім­піадах.

V.ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Аналіз науково-методичної роботи

У 2019-2020 н.р.  педагогічний продовжував роботу над реалізацією методичної теми школи «Формування і розвиток особистості учнів на основі оновлення змісту освіти та виховання, впровадження інноваційних технологій, гуманізації, індивідуалізації навчально-виховного процесу». Координатором цієї роботи була методична рада школи. Під її керівництвом  була організована діяльність творчих груп, методичних об’єднань.

Методична робота школи була спрямована на виконання таких завдань:

·забезпечення нової якості підвищення фахової майстерності педагогів, їх безперервного самовдосконалення, розвитку професійної компетентності та педагогічної культури відповідно до сучасних вимог;

· продовження поширення сучасних технологій, моделей форм і методів особистісно-зорієнтованого навчання;

· підвищення професійної майстерності педагогів щодо забезпечення інтелектуального, творчого та фізичного розвитку дитини в умовах реалізації регіональних комплексних програм;

· створення умов щодо неперервного удосконалення професійної майстерності, розвитку творчої активності, підвищення компетентності та відповідальності педагогів за результати своєї праці.

Питання впровадження інноваційних технологій, реалізації методичної теми школи вивчалися та слухались на засіданнях педагогічної ради:

№ п/п

Тема педради

Термін

проведення

1.        

Аналіз роботи школи за 2018 – 2019 н.р. Затвердження освітньої програми, завдань та  плану роботи школи на рік.

30.08.2019

2.        

Методи оперативного контролю і самоконтролю результатів діяльності учнів під час використання інформаційних технологій.

01.11.2019

3.        

Розвиток здібностей учнів шляхом залучення їх до участі в конкурсах, олімпіадах, роботі гуртків. Про схвалення Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти.

02.01.2020

4.        

Про вибір і замовлення проектів підручників для 3 класу за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів на 2020/2021 н.р. для учнів і педагогічних працівників.

06.03.2020

5.        

Про роботу педагогічного колективу та організацію освітнього процесу на період карантину(дистанційно).

16.03.2020

6.        

Про вибір і замовлення проектів підручників для 7 класу за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів на 2020/2021 н.р. для учнів і педагогічних працівників (дистанційно).

07.04.2020

7.        

Умови врядування в школі: аналіз проблеми, пошук нових ефективних форм його роботи (дистанційно).

15.04.2020

8.        

Про організоване завершення 2019-2020 навчального року та проведення підсумкового оцінювання (дистанційно).

07.05.2020

9.        

Про переведення учнів 1-4, 5-8 та 10 класів до наступних. Про нагородження Похвальним листом

29.05.2020

10.    

Про випуск учнів 9 класу зі школи. Про підсумки навчальних досягнень здобувачів освіти за 2019-2020 н.р.

12.06.2020

Найбільш плідно працювали методичні об’єднання вчителів початкових класів (керівник Плазій Л.Г.), МО суспільно-гуманітарного циклу (керівник Войтенко Г.В.), МО класних керівників (керівник Котик Н.П.).

Протягом навчального року вирішено завдання оволодіння більшістю педагогічними працівниками ІКТ, що забезпечило якісне осучаснення навчально-виховного процесу. Функціонує шкільний веб-сайт, який контролює педагог-організатор Іванченко-Войтенко А.О., що дає змогу ознайомити батьків та громадськість з новинами школи, з проведеними заходами, переглянути фото.

Інформаційно-методичний кабінет поповнився новими матеріалами: тематичними розробками вчителів, котрі атестувалися, доповідями на засіданнях МО, матеріалами, зібраними протягом навчального року.

Була проведена робота з поповнення навчальних кабінетів матеріалами,  необхідними для організації освітнього процесу. У відповідності з  вимогами Типового положення про навчальний кабінет працювали 3 кабінети: початкових класів (завідувач Плазій Л.Г), хімії та біології (завідувач Косенко Р.М), української мови та літератури (завідувач Войтенко Г.В.).  

Згідно з планом роботи школи методичною радою були підготовлені аналітичні матеріали по вивченню та впровадженню методичної теми, які вивчались шкільними методичними об’єднаннями, використовувались в повсякденній роботі вчителів. Значно покращилось взаємо відвідування уроків та позакласних заходів, що позитивно вплинуло на якісний рівень навчально-виховного процесу в цілому та, в першу чергу, на роботу педагогів.

У 2019-2020 навчальному році необхідно спрямувати увагу шкільної методичної служби на підвищення рівня участі та професіоналізму педагогів школи у методичних заходах на рівні школи та району, вивченню та впровадженню ефективного педагогічного досвіду та налагодження співпраці з КВЗН.

 

 

 

 VІ. ЯКІСТЬ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

Виховна система школи – це цілісна структура, яка сприяє успішній діяльності виховання. У школі відбувається моральне становлення учнів, формування в них творчого мислення, відповідальності.

Головне завдання закладу освіти - так побудувати виховну діяльність, щоб сама її організація, шкільне середовище виховували дітей у дусі патріотизму, глибокого розуміння історії свого народу, національної ідентичності, самобутності; зробити все, аби сучасні діти могли навчатися без страху і насилля, отримувати ціннісні життєві навички, які відповідають світу що змінюється. Робота з учнями у 2019-2020 здійснювалася на основі нормативно-правових документів :

Лист МОН № 1/9-414 від 27.06.2019 року «Деякі питання щодо створення у 2019/2020 н. р. безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок »

Лист МОН № 1/9-523 від 16.08.2019 року «Про національно-патріотичне виховання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році»

 Національно-патріотичне виховання в навчальному закладі впроваджується шляхом реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання, затвердженої Указом Президента України від 18 травня 2019 року № 286/2019, плану дій щодо реалізації Стратегії, проведення Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання.

Тема виховної діяльності,над якою працює школа: «Створення сприятливого виховного середовища для духовного збагачення учнів та формування життєвої компетентності майбутнього громадянина України».

Пріоритетними напрямами виховної роботи в школи є:

  патріотичне;

  громадянське виховання;

  родинне виховання;

  моральне виховання;

  екологічне виховання;

  формування здорового способу життя.

Керували цією роботою заступник директора з навчально-виховної роботи Косенко Р.М., педагог-організатор Іванченко-Войтенко А.О. та лідер учнівського врядування, Президент шкільної республіки Небелиця Софія.

Успіх виховного процесу залежить від взаємин між учителем та учнем, які мають розвиватися на основі співробітництва й ділового партнерства. Учитель і учні – рівноправні суб’єкти навчально-виховного процесу. Першочерговим завданням є реалізація концепції виховної роботи школи.

Учнівське врядування - Рада Міністрів – активно взяли участь в організації та проведенні традиційних шкільних свят Першого і Останнього Дзвінка, Днів пам’яті Героїв Радянського союзу Жмурка І.М. та Рудика М.М., Дня Гідності та Свободи, Дня пам’яті воїнів-інтернаціоналістів, Лінійки пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій, родинних свят, тематичних місячників (Місячник фізичного виховання /вересень/,Місячник превентивного виховання, місячник правових знань /грудень/, місячник громадянсько-патріотичного виховання /жовтень/ та ін..), предметних тижнів, шкільних вечорів. Один раз на місяць відбувались засідання секторів, на яких розглядались питання якості навчання та поведінки учнів, участь у акціях та загальношкільних заходах. Діти самостійно вирішували важливі питання, вносили свої пропозиції.

Найбільш активними у цих справах стали учні 8-го класу(класний керівник Іванченко-Войтенко А.О.) 10-го класу (класний керівник Скалецька С.А.), 7 класу (класний керівник Войтенко Г.В.), 6 класу (класний керівник Казьмірук І.Г.), учні 5 класу (класний керівник Шевчук А.Б.), 11 класу (класний керівник Олійник С.В..

Учні школи продовжували свою діяльність в зоні Милосердя, взяли участь в акції «5 картоплин», в операціях «Обеліск»

Серед заходів позакласної виховної роботи з основ наук слід відзначити проведення предметних тижнів: Тиждень права, Тиждень здоров'я, Тиждень англійської мови, Тиждень рідної мови,  «Шевченківський тиждень».

В початковій  школі протягом року проводилось багато цікавих виховних заходів: «Козацькому роду – нема переводу», «Прощавай, Осінь», «Посвята в школярі», «Свято новорічної ялинки», «Свято матері». Учні брали участь в акціях: «Годівничка» /учнями та їх батьками виготовлено 10 тимчасових годівниць, які були розташовані на території школи/, «Мій перший найкращий зошит».

 Особлива робота проведена щодо підвищення рівня вихованості, попередження злочинності серед неповнолітніх, формування здорового способу життя.

Аналіз роботи з дітьми, схильними до правопорушень та з дітьми з малозабезпечених та проблемних сімей: Кондратюк В., Кондратюк С., Усачова А., Вусика С. - показав ефективність роботи громадського інспектора школи Котик Н.П. та роботи класних керівників з цими дітьми та сім’ями. Тому протягом року не було зафіксовано жодного грубого правопорушення.

                                                                           VІІ. РОБОТА З БАТЬКАМИ

 Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами.

Робота з батьками спланована представниками батьківського комітету.

На зборах розглядалися питання:

-  Організація гарячого харчування

-  Попередження правопорушень і бездоглядності серед неповнолітніх.

-  Відповідальність батьків за виховання дітей.

-  Режим робочого дня учня

-  Профілактика та подолання шкідливих звичок

-  Обговорення Положення про ЗНО.

 

 

 

 

На засіданнях батьківського комітету розглядалися питання:

-  Про харчування учнів.

-  Про роботу школи в осінньо-зимовий період.

-  Про вплив на важковиховуваних учнів.

-  Про поточний ремонт шкільних приміщень та будівництво внутрішніх вбиралень.

Участь батьків у шкільних святах: батьки активно брали участь у проведенні шкільної «Осінньої ярмарки», «Святі матері», «Святі Валентина», у шкільних вечорах.

 

VІІІ. КОНТРОЛЬНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

 

 

 Контрольно-аналітична діяльність здійснювалась згідно плану, відбивалася у відповідних вихідних формах (виступи на педагогічних радах, висвітлення інформації на нарадах при директорові, заслуховування інформації на засіданнях методичних об’єднань, Ради закладу тощо; накази по школі; довідки; акти-наслідки в книзі внутрішньо шкільного контролю).

Вивчення якості викладання предметів в школі відбувається відповідно до перспективного плану закладу освіти та Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти /схваленого рішенням педагогічної ради від 02.01.2020. протокол №3/.

 У ході підготовки до вивчення стану викладання предметів видається організаційний наказ, яким визначаються терміни перевірки, підготовка узагальнюючих документів, затверджується склад комісії, план - графік контролю, розробляються програми з вивчення питань. Завершується  робота підготовкою аналітичної довідки, яка оприлюднюється на нараді при директорі та підсумковим наказом.

Протягом навчального року адміністрацією закладу вивчався стан викладання предметів у 11 класі щодо підготовки до ЗНО з української мови та літератури, біології, історії України. Вивчалася робота початкової школи (НУШ), іноземної мови (англійської), історії, правознавства. При перспективному вивченні стану викладання цих предметів установлено, що викладання здійснюється на достатньому та високому рівнях. Дотримання Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, рівень об’єктивності залишається на контролі.

Під час перевірки стану ведення шкільної документації адміністрацією школи встановлено, що всі вчителі намагаються дотримуватися єдиного режиму оформлення журналів. Проте, окремим вчителям робилися зауваження щодо несистематичного ведення обліку відвідування учнями занять, несвоєчасних записів змісту уроків, малого накопичення оцінок, несвоєчасного виставлення оцінок за ведення зошитів. Ряд учителів неохайно ведуть записи, виправляють оцінки та використовують коректор / Котик С.М., Войтенко Г.В., Провороцький С.О, /. Не мали жодного зауваження вчителі: Казьмірук І.Г.,Олійник С.В..

Взаємо відвідування уроків та занять  молодими педагогами показали, що кожен з них набирається досвіду роботи, намагається використовувати у своїй роботі окремі елементи інноваційного навчання.

Адміністрація закладу здійснювала постійний контроль за станом виробничої та виконавчої дисципліни. Порушень трудової дисципліни працівниками школи не було. У межах роботи з даного аспекту річний план виконано в повному обсязі.

Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва школою більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. На моє переконання, завдяки такому стилю керівництва у школі залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі методи керівництва як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей – шанобливе, вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе, рідко з наказом.

ІХ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Будівля школи та приміщення відповідають реалізації завдань освітніх програм. У закладі створено умови для роботи і навчання. Обладнано 3 оплачуваних кабінетів.

Протягом року було поповнено матеріальну базу кабінету хімії та біології, англійської мови та початкових класів. Зроблено ремонт усіх класних приміщень.

Стан кабінетів математики, англійської мови, історії, зарубіжної літератури, географії потребують значного поповнення матеріальної бази.

Покращення матеріальної бази школи

1.    ремонт шкільних приміщень за рахунок благодійної допомоги;

2.    облаштування нового освітнього простору початкової школи відповідно до вимог НУШ;

3.    поповнення бібліотеки новими підручниками.

В березні 2019р. на шістнадцятий обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад було подано проект «Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям в с.Степашки» на території нашого освітнього закладу, однак, він не був реалізований, оскільки розроблена проектно-кошторисна документація значно перевищувала бюджет конкурсу. Тому гроші були повернуті в бюджет.

Матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі одного посадового окладу отримали всі працівники школи.

Х. ВИСНОВКИ

 

 

 

 Виходячи з вище зазначеного, розв’язуючи завдання державного законодавства, нормативних документів Міністерства освіти і науки України, місцевих органів управління освітою, враховуючи план роботи на 2020-2021 навчальний рік і перспективний план роботи школи, на наступний навчальний рік пропонується накреслити шляхи реалізації таких завдань:

Пріоритетні завдання діяльності школи на 2020 – 2021 н.р.

1.  Забезпечення виконання Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”.

2. Підвищення якості освітнього процесу, рівня знань, умінь та практичних навичок учнів з усіх навчальних предметів на основі передових досягнень педагогічної науки, запровадження інноваційних технологій.

3. Підвищення ефективності науково-методичної роботи на основі впровадження активних інноваційних форм.

4. Впровадження в практику роботи передового педагогічного досвіду кращих педагогів району, області, України.

5. Посилення  персональної відповідальності кожного педагога за збереження життя і здоров’я дітей, навчального майна та приміщень за обладнання збереження кабінетів, майстерень,  шкільної їдальні, спортивного інвентарю.

6. Впровадження в освітній процес  новітніх здоров’язбережувальних технологій, попередження інфекційних захворювань, наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління серед учнів.

7. Підвищення результативності освітнього процесу на основі впровадження методики особистісно-зорієнтованого навчання.

8.  Підвищення результативності, дієвості позакласної виховної роботи. Створення сприятливих умов для розвитку творчих здібностей дітей, розширення мережі гуртків, клубів, секцій за інтересами та нахилами. 

9.  Вдосконалення уроку як засобу розвитку творчої особистості вчителя й учня.

10. Подальша інформатизація, комп’ютеризація  навчально-виховного процесу , вивчення та впровадження інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання;

11. Подальший розвиток учнівського врядування, організації здорового способу життя;

12. Формування в учнів традицій родинного спілкування, залучення батьків, до різноманітних форм сімейного виховання .

У підсумку хочу зазначити, що за результатами всіх розділів робота нашого закладу визнана на задовільному рівні. Відповідно роботу директора визначити на задовільному рівні.

 Дякую за увагу.

Директор школи І.П.Панченко