Новини

Головна » Новини   

Наказ про організоване завершення 2019-2020 н.р. та проведення підсумкового оцінювання

    

УКРАЇНА

ГАЙСИННСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ

НАКАЗ


07 травня  2020 року                      с. Степашки                                № 23

Про організоване завершення

2019-2020 навчального року

та проведення підсумкового оцінювання

 Відповідно до частин третьої та четвертої статті 10 Закону України «Про повну загальну середню освіту», пункту 6 розділу IV Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року № 1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року за /№ 8/32979, наказу Міністерства освіти і науки України від 30 березня 2020 року № 463 «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році», на виконання Постанов Кабінету міністрів від 22.04.2020 «Щодо продовження карантину до 11 травня», від 04.05.2020 № 343 «Щодо продовження карантину до 22 травня», листа МОН України 1/9-213 від 16.04.2020  року «Щодо проведення підсумкового оцінювання та організованого  завершення  2019-2020  навчального року»,  рекомендацій прес-служби МОН України, в.о. міністра освіти і науки України Л. Мандзій, Департаменту освіти і науки Вінницької облдержадміністрації, рішення педагогічної ради закладу освіти протокол №8 від 04.05.2020, у зв’язку з епідеміологічною ситуацією, що склалася в Україні, та з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19),

 НАКАЗУЮ:

1. Завершити навчальні заняття 29 травня 2020 року, дистанційно здійснити семестрове та річне оцінювання.

2. Усім вчителям закладу освіти:

2.1. Здійснити підсумкове оцінювання у 2019-2020 навчальному році з урахуванням результатів очного навчання у І семестрі, січні-березні 2020 року та результатів дистанційного навчання в період карантинних обмежень, використовуючи різні технічні засоби, в тому числі інтернет та телефонний зв’язок. Проведення для учнів будь-яких додаткових випробувань наприкінці навчального року, як «дистанційних перевірочних робіт, усних опитувань», не передбачено чинним законодавством.

2.2. Спланувати кількість та обсяг завдань та контрольних заходів, враховуючи принцип здоров’язбереження, запобігаючи перевантаженню учнів.

2.3 Забезпечити всім учням доступ до підсумкових навчальних матеріалів та завдань шляхом використання різних засобів обміну інформацією;

2.4. Організувати проведення окремих дистанційних консультацій для учнів, які хворіють або перебувають у режимі самоізоляції.

2.5. Оцінювання результатів навчальної діяльності здійснювати у синхронному або асинхронному режимі; підсумкову оцінку за семестр виставити з урахуванням результатів поточного, тематичного оцінювання, оцінювання різних видів мовленнєвої діяльності, отриманих учнями під час дистанційного навчання та до його початку.

2.6. Учнів, які не мають результатів поточного оцінювання з об’єктивних причин, оцінити за результатами проведення підсумкової контрольної роботи.

2.7. Результати оцінювання навчальних досягнень повідомляти учням в індивідуальному порядку шляхом використання одного із засобів зв’язку (електронної пошти, смс-повідомлення, повідомлення в одному з месенджерів, повідомлення по телефону тощо); не допускати оприлюднення списку оцінок для всього класу.

2.8. При оцінюванні учнів в умовах дистанційного навчання забезпечити зворотній зв’язку вчителя з учнями.

2.9. Тематичні та семестрові підсумкові роботи, які було проведено в умовах дистанційного навчання під час карантину, записати в класний журнал.

2.10. Для учнів 1-2-х класів початкової школи застосувати формувальне та підсумкове оцінювання; учнів 3-4-х класів, учнів базової та профільної школи застосувати  поточне, формувальне та підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання;

2.11. Відповідно до розпорядження КМУ від 25 березня 2020 року №338 «Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації», листа МОН від 23 березня 2020 року № 1/9-173 «Щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину» навчально-польові збори провести дистанційно. Враховуючи те, що Програма 3-денних НПЗ передбачає практичне виконання контрольних нормативів, у зв’язку із карантинними заходами здобувачі освіти 11-х класів не в змозі у повному обсязі виконати практичну частину контрольних нормативів, тому оцінювання теоретичних знань провести у вигляді тестів, які розміщаються на порталі «На урок» де здобувачі освіти опрацьовують завдання.

2.12. Виставити річні оцінки у класні журнали у період не пізніше 6 робочих днів після завершення ІІ семестру (відповідно до наказу про структуру 2019-2020 навчального року) та можливості фізичного повернення педагогічних працівників до приміщень закладу освіти.

2.13. Оцінювати знання учнів з фізичної культури враховуючи як знання теоретичного матеріалу так і практичної частини.

2.14. Завершити оформлення шкільної документації, зокрема заповнення класних журналів, після прийняття Урядом рішення щодо послаблення карантинних обмежень.

2.15. Організувати на початку 2020-2021 навчального року в 2-11-х класах проведення вхідного оцінювання учнів з метою діагностування рівня навчальних досягнень учнів за попередній рік та планування подальшої роботи із систематизації, узагальнення та закріплення навчального матеріалу, що вивчався учнями дистанційно.

2.16. Передбачити під час календарно-тематичного планування на 2020-2021 навчальний рік суттєве збільшення навчального часу на узагальнення та закріплення навчального матеріалу за попередній рік.

3.Учителям 1-2 – х класів НУШ:

3.1. Застосувати формувальне та підсумкове (завершальне) оцінювання, яке здійснити шляхом спостереження за поведінкою учнів у різних видах діяльності та відстеження динаміки успішності виконання ними навчальних завдань.

3.2. Завершальне підсумкове оцінювання здійснити шляхом заповнення свідоцтва досягнень учнів за результатами виконаних ними робіт та спостережень.

3.3. Заповнити другу частину свідоцтва досягнень, що складається з оцінювання предметних компетентностей до 29 травня.

3.4. При здійсненні формувального оцінювання орієнтуватися на обов’язкові результати навчання та компетентності учнів початкової школи, визначені Державним стандартом початкової освіти і очікувані результати, зазначені в освітній програмі.

4. Учителям, які здійснюють навчання за індивідуальною формою (педагогічний патронаж) в учнів 7 і 9 класів підсумкове оцінювання здійснити з використанням технологій дистанційного навчання за процедурами, аналогічними до тих, що вище.

5. Класним керівникам:

5.1. Учням 1-8, 10 класів, які не планують навчатися в іншому закладі освіти, надіслати копії свідоцтв досягнень, табелів навчальних досягнень учнів електронною поштою або в інший спосіб, з подальшим врученням оригіналу документа у вересні 2020-2021 навчального року.

5.2. Заздалегідь повідомити учнів та їх батьків про способи оцінювання та канал зв’язку, який буде використовуватись учителем і учнями одного класу;

5.3. До 11 травня 2020 року надіслати учням свого класу графік проведення підсумкових контрольних робіт, у якому буде зазначатися: форма та вид роботи з кожного навчального предмета; необхідні для цього ресурси; дата та тривалість проведення (для синхронного режиму); дата та час розміщення завдань, кінцевий термін та спосіб їх подання (для асинхронного режиму).

6. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Косенко Р.М.:

6.1. Узагальнити розроблений гнучкий графік проведення підсумкових контрольних робіт за ІІ семестр для учнів 3-9, 10-11 класів, загальна тривалість якого має становити не менше двох тижнів (згідно додатку 1).

6.2. Розробити до 25.05.2020 року графік видачі випускникам 9-х класів свідоцтв про здобуття базової середньої освіти з урахуванням необхідності дотримання протиепідеміологічних вимог.

6.3. Розробити гнучкий графік проведення дистанційних консультацій для учнів 11-х класів щодо підготовки до ЗНО – 2020 за пропозиціями педагогів, що викладають в цих класах (згідно додатку 2).

6.4. Здійснити аналіз навчальних досягнень учнів за ІІ семестр та 2019-2020 навчальний рік.

7. Завершити оформлення документів про освіту до 15.06.2020:

-  свідоцтв про здобуття базової, середньої освіти (відповідальна заступник директора з навчально-виховної  роботи Косенко Р.М.);

-   табелів навчальних досягнень учнів (відповідальні класні керівники 3-11 класів).

8. Забезпечити явку учнів 11 класу для проходження держаної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання. (Дата проведення буде уточнена додатково).

9. Прийняти до 01.07.2020 року педагогічною радою рішення про переведення учнів закладу загальної середньої освіти до наступного класу та випуск.

10. Перевести до наступного класу учнів, які з різних причин не були охоплені дистанційним навчанням у період карантину та не мають результатів поточного оцінювання з об’єктивних причин, загальна тривалість якого має становити не менше двох тижнів.

11. Завершити навчальний рік до 01 липня 2020 року.

12. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

  

 Директор школи                                    І.П. Панченко

 

 

 

13.05.2020 | Aдмін | Читати далі

День пам'яті та примирення

08.05.2020 | Aдмін | Читати далі

ПРОДОВЖЕННЯ КАРАНТИНУ

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 року № 291 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» та з метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 карантин продовжено до 11 травня 2020 року.

24.04.2020 | Aдмін | Читати далі

Про вибір підручників для 7 класу

ПРОТОКОЛ №6

засідання педагогічної ради (дистанційно)

від 07.04.2020

Голова педагогічної ради –  Панченко І.П., директор школи.

Секретар –  Казьмірук І.Г., вчитель української мови та літератури.

Присутні: Косенко Р.М., Скалецька С.А., Олійник С.В., Войтенко Г.В., Іванченко-Войтенко А.О., Котик Н.П., Котик С.М., Кубенко Л.М., Олійник Н.М., Підлужняк Н.П., Підлужняк І.С., Плазій Л.Г., Провороцький С.О. Шевчук А.Б., Шестопал Я.В..

Відсутні: -

Порядок денний:

1.                Про вибір і замовлення проектів підручників для 7 класу за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів на 2020/2021 н.р. для учнів і педагогічних працівників.

1.  СЛУХАЛИ

Підлужняк І.С., бібліотекаря школи, відповідальну за замовлення підручників закладу освіти, про вибір і замовлення проектів підручників для 7 класу за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів на 2020/2021 н.р. для учнів і педагогічних працівників відповідно до Інструктивно-методичних матеріалів для здійснення вибору закладами загальної середньої освіти проектів підручників для 3 та 7 класів за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви та оформлення результатів вибору (додаток 1 та 3 до листа МОН від 22.01.2020 №1/9-39 «Про забезпечення виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 07.11.2019 №1409 (із змінами) та 12.12.2019 №1543»).

ВИСТУПИЛИ

Панченко І.П., вчитель історії, котра ознайомила з рішенням членів методичного об’єднання суспільно-гуманітарного циклу про вибір підручників з Історії України та Всесвітньої історії для 7 класу.

Провороцького С.І., вчителя інформатики, котрий ознайомив з рішенням членів методичного об’єднання природничо-математичного циклу про вибір підручників з інформатики для 7 класу.

УХВАЛИЛИ:

1.     Відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору підручників (крім електронних) для здобувачів повної загальної середньої освіти  і педагогічних працівників, затвердженого Міністерства освіти і науки України від 17 липня 2019 року №1002,  зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 серпня 2019 року за №902/33873, на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 12 грудня 2019 року №1543 «Про проведення конкурсного відбору підручників (крім електронних) для здобувачів повної загальної середньої освіти  і педагогічних працівників у 2019-2020 роках (7 клас)», Інструктивно-методичних матеріалів для здійснення вибору закладами загальної середньої освіти підручників для 3 та 7 класів за фрагментами електронних версій оригінал-макетів підручників з кожної назви та оформлення результатів вибору (додаток 1 та 3) та з метою організації прозорого вибору закладом загальної середньої освіти підручників для 7 класу, що можуть видаватися за кошти державного бюджету, схвалити такий перелік підручників:

 

1.     «Всесвітня історія» підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти

Автор(и)

Мова підручника

Кількість для

Альтерна-тива

учнів

вчителів

1.

Сорочинська Н. М., Гісем О. О.

 

 

 

 

2.

Щупак І. Я., Бурлака О. В., Піскарьова І. О.

Українська

11

1

7,5,6,1,4

3.

Гісем О. В., Мартинюк О. О.

 

 

 

 

4.

Васильків І. Д., Островський В. В., Паршин І. Л., Букавин І. Я.

 

 

 

 

5.

Пометун О. І., Малієнко Ю. Б.

 

 

 

 

6.

Подаляк Н. Г., Лукач І. Б., Ладиченко Т. В.

 

 

 

 

7.

Мороз П. В., Кришмарел В. Ю., Мороз І. В.

 

 

 

 

 

2.      «Інформатика» підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти

Автор(и)

Мова підручника

Кількість для

Альтерна-тива

учнів

вчителів

1.

Казанцева О. П., Стеценко І. В.

 

 

 

 

2.

Морзе Н. В., Барна О. В.

 

 

 

 

3.

Ривкінд Й. Я., Лисенко Т. І., Чернікова Л. А., Шакотько В. В.

Українська

11

1

1,2,5,4

4.

Бондаренко О. О., Ластовецький В. В., Пилипчук О. П., Шестопалов Є. А.

 

 

 

 

5.

Коршунова О. В., Завадський І. О.

 

 

 

 

 

3.      «Історія України» підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти

Автор(и)

Мова підручника

Кількість для

Альтерна-тива

учнів

вчителів

1.

Сорочинська Н. М., Гісем О. О.

Українська

11

1

4,3,6,5,8

2.

Смолій В. А., Степанков В. С.

 

 

 

 

3.

Дрібниця В. О., Щупак І. Я, Бурлака О. В., Піскарьова І. О.

 

 

 

 

4.

Гісем О. В., Мартинюк О. О.

 

 

 

 

5.

Власов В. С., Панарін О. Є., Топольницька Ю. А.

 

 

 

 

6.

Свідерський Ю. Ю., Романишин Н. Ю.

 

 

 

 

7.

Дудар О. В., Гук О. І., за редакцією Пометун О. І.

 

 

 

 

8.

Хлібовська Г. М., Наумчук О. В., Крижановська М. Є.,

Бурнейко І.О.

 

 

 

 

 

Голова                                                       І.П.Панченко

 

Секретар                                                   І.Г. Казьмірук

 

 

16.04.2020 | Aдмін | Читати далі

Сьогодні розпочинає роботу "Всеукраїнська школа онлайн"

6 квітня, о 10:00 для учнів 5-11 класів з усієї країни стартує проєкт «Всеукраїнська школа онлайн» – уроки з 11 предметів транслюватимуться для учнів 5-11 класів. 

Заняття для усіх класів можна буде переглянути на YouTube-каналі Міністерства освіти і науки. Також, за кожним класом закріплено телеканал чи медіаресурс, який у будні транслюватиме уроки для тих дітей, які з різних причин не мають можливості переглянути їх в Інтернеті.

Уроки проходитимуть щодня, з понеділка по п’ятницю, до кінця карантину. Кожного дня вони починатимуться о 10:00.

 

На YouTube-каналі МОН в описі під кожним відео вчителі також залишатимуть домашні завдання на закріплення теми, які учні зможуть зробити, щоб краще опанувати матеріал.

Розклад занять ви мжете знайти за посиланням http://osvita.ua/school/72586/

А також вчителі з кожного предмету вам надіслали повідомлення та нагадування на  vider, facebook та ін. засоби зв'язку.

06.04.2020 | Aдмін | Читати далі

Дистанційне навчання!

Слідкуйте за повідомленнями у вайбері, месенджері фейсбука, виконуйте завдання та надсилайте скріни виконаних онлайн-тестів та фото конспектів!

Бажаємо успіхів! З повагою педагогічний колектив. 

20.03.2020 | Aдмін | Читати далі
Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 «15» 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Всього новин: 322